Dossier rapporten en verslagen

Interessante rapporten en verslagen die verband houden met 'Géén A2 door Grasrijk' vindt u hieronder:

Tracébesluit N2 Aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan (2011)

Documenten die verband houden met het Tracébesluit N2 Aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan zijn te raadplegen via het Centrum Publieksparticipatie.

Ontwerp-tracébesluit en MER N2 Aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan (2010)

 1. Ontwerp-Tracébesluit N2 Aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan
 2. Aanvangsbeslissing, Beslissing tot aanvang van de procedure op basis van de Tracéwet ten aanzien van de aanpassing van de N2 tussen aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, november 2007
 3. Antwoorden op de Inspraak N2 aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan d.d. april 2007
 4. Richtlijnen voor het MER N2 aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan d.d. april 2007
 5. Milieueffectrapport horend bij (O)TB N2 aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan, Rijkswaterstaat, augustus 2009
 6. a Bijlage A bij het MER: Kaarten van de onderzochte alternatieven: Alternatief Meerenakkerweg
  b Bijlage A bij het MER: Kaarten van de onderzochte alternatieven: Voorkeursalternatief
 7. Bijlage B bij het MER: Het Verkeersmodel
 8. a Kaart 1a Overzichtskaart
  b Kaart 1b Overzichtstekening situatietekening
  c Kaart 2a Situatietekening en dwarsprofiel situatie deel a
  d Kaart 2b Situatietekening en dwarsprofiel situatie deel b
  e Kaart 2c Situatietekening en dwarsprofiel situatie deel c
  f Kaart 2d Situatietekening en dwarsprofiel situatie deel d
  g Kaart 2e Situatietekening en dwarsprofiel situatie profielen
  h Kaart 3a Lengteprofiel afrit west en oost
  i Kaart 3b Lengteprofielen – toerit west en oost
 9. a Akoestisch onderzoek N2 aansluiting Meerenakkerweg
  b Akoestisch onderzoek N2 aansluiting Meerenakkerweg, Bijlagenrapport algemene uitgangspunten Trácewetprojecten
  c Akoestisch onderzoek N2 aansluiting Meerenakkerweg, Bijlagenrapport specifieke uitgangspunten en resultaten
 10. Luchtkwaliteitonderzoek N2 aansluiting Meerenakkerweg
  a Luchtkwaliteitonderzoek N2 aansluiting Meerenakkerweg, Bijlagenrapport
 11. (vanwege de omvang is dit rapport niet online gepubliceerd, het is wel opvraagbaar bij het Centrum Publieksparticipatie. Zie: www.centrumpp.nl)
 12. Review luchtkwaliteitonderzoek N2 aansluiting Meerenakkerweg
 13. Landschaps- en compensatieplan Randweg Eindhoven
 14. Quickscan Natuuronderzoek Noord-Brabantlaan en Meerenakkerweg nabij Randweg Eindhoven
 15. Waterhuishouding N2 aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan, Waterparagraaf
 16. Deelonderzoek externe veiligheid N2 Aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan
 17. Publieksgerichte samenvatting N2
 18. Kennisgeving van Ontwerp-tracébesluit en MER N2 Aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan.

Startnotitie A2 Aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan (2006)

Verkeersevaluatie Meerhoven

Overige rapporten

Verslagen

© 2006-2011 Projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk'