Nieuws 2007

7-14 november 2007 - Berichtgeving handtekeningenactie
"Bewoners willen geen A2 door Grasrijk" (Veldhovens Weekblad, 14 november)
"Massale steun voor 'Géén A2 door Grasrijk'" (De Trompetter, editie Eindhoven, 13 november)
"Geen A2 door Grasrijk" (Groot Eindhoven, 13 november)
"Bewoners Grasrijk bieden meer dan 2000 handtekeningen aan" (StrijpWeb, 13 november)
"Bewoners Grasrijk bieden meer dan 2000 handtekeningen aan" (Digitale Stad Eindhoven, 9 november)
"Steun voor A2-actie in Grasrijk" (Eindhovens Dagblad, editie West, 8 november)
"Steun voor actie 'Geen A2 door Grasrijk'" (Eindhovens Dagblad, editie Stad, 7 november)

6 november 2007 - Massale steun voor handtekeningenactie!
Ruim tweeduizend bewoners, de meeste afkomstig uit Grasrijk, hebben een handtekening gezet uit protest tegen een drukke vierbaansweg dwars door de woonwijk, op slechts enkele meters afstand van een toekomstig Spilcentrum met basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang. Zij zijn van mening dat er een uitstekend alternatief bestaat dat volledig tegemoet komt aan de wensen van alle betrokken partijen, namelijk een extra aansluiting bij de Meerenakkerweg. Ook recente onderzoeksresultaten van Rijkswaterstaat onderschrijven de haalbaarheid van dit alternatief. Op 6 november heeft een afvaardiging van de projectgroep de handtekeningen overhandigd aan wethouder Van Merrienboer (Mobiliteit en Milieu). De handtekeningen zijn tevens aangeboden aan de gemeente Veldhoven, Rijkswaterstaat en de ministers Cramer (VROM) en Eurlings (VenW).

     
Foto's Johan Plateijn

23 september 2007 - Projectgroep start nieuwe handtekeningenactie
Tijdens de Meerhovendag van 24 juni hebben honderden bewoners een handtekening gezet uit protest tegen de beoogde nieuwe verbindingsweg met de A2 en ter ondersteuning van het alternatief, namelijk een extra aansluiting bij de Meerenakkerweg. De projectgroep heeft daarna veel reacties gekregen van bewoners die niet tijdens de Meerhovendag aanwezig konden zijn, maar wel graag een handtekening wilden zetten. Daarom is de projectgroep gestart met een nieuwe actie om iedereen in de gelegenheid te stellen alsnog een handtekening te zetten. De handtekeningen worden de komende weken deur-aan-deur verzameld en daarna overhandigd aan de gemeenten Eindhoven en Veldhoven, Rijkswaterstaat en de ministers van VenW en VROM.

5 september 2007 - Raadscommissie op werkbezoek in Grasrijk
Op 5 september heeft de raadscommissie Mobiliteit, Milieu, Vastgoed en Participatie (MMVP) op initiatief van de projectgroep een bezoek gebracht aan de wijk Grasrijk.  De projectgroep was verheugd dat nagenoeg alle fracties waren vertegenwoordigd. Namens de belangenverenigingen in de wijk Grasrijk en honderden verontruste bewoners heeft de projectgroep haar visie gegeven over de voorgenomen verbindingsweg met de A2 én het alternatief. De projectgroep vertrouwt erop dat de commissie op basis van deze visie en de binnenkort beschikbare MER-resultaten van Rijkswaterstaat tot een oordeel zal komen dat tegemoet komt aan de wensen van alle betrokken partijen.

15 augustus 2007 - Projectgroep in gesprek met gemeente Veldhovenn
De projectgroep heeft overleg gehad met wethouder Ramaekers en projectleider Bovens van de gemeente Veldhoven over de voorgenomen rechtstreekse aansluiting van de Meerhovendreef op de A2. Wethouder Rameakers heeft aangegeven dat zij de situatie ter advies zal voorleggen aan de raadscommissie Stadsontwikkeling en Openbare Werken (SOOW) en de gemeenteraad indien de tijdsplanning van de lopende besluitvormingsprocedure dit toelaat.

14 augustus 2007 - Uitnodiging werkbezoek raadscommissie gemeente Eindhoven
Naar aanleiding van vragen die zijn gesteld tijdens de Raadsvergadering van 12 juni heeft wethouder Van Merrienboer toegezegd dat hij zal wachten met een advies aan de ministers van VenW en VROM totdat er een advies is afgegeven door de raadscommissie Mobiliteit, Milieu, Vastgoed en Participatie (MMVP). De projectgroep heeft de raadscommissie MMVP uitgenodigd voor een werkbezoek in de wijk Grasrijk om zodoende de situatie met eigen ogen te bekijken.

3 augustus 2007 - Reactie minister Cramer op brandbrief
Minister Cramer (VROM) heeft mede namens haar collega minister Eurlings (VenW) gereageerd op de brandbrief die de projectgroep begin juni naar beide ministers heeft gestuurd. Lees de brief van de minister.

26 juni 2007 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Meerhovendag was gezellig druk".

24 juni 2007 - Grote belangstelling voor projectgroep tijdens Meerhovendag
Tijdens de Meerhovendag van 24 juni heeft de projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk' wederom de plannen van de gemeenten Eindhoven en Veldhoven onder de aandacht gebracht. Onderdeel van deze dag was de Luikse Markt waarvan een gedeelte was ingericht als informatiemarkt. Hier was ook de informatiestand van de projectgroep te vinden. De stand van de projectgroep werd zeer druk bezocht. In een paar uur tijd hebben enkele honderden bezoekers zich uitvoerig laten informeren over de plannen én het alternatief en een handtekening gezet als protest tegen de beoogde, nieuwe verbindingsweg met de A2.

     

22 juni 2007 - Berichtgeving in De Weekend Krant
"Grasrijk protesteert tegen aansluiting op A2".

20 juni 2007 - Projectgroep plaatst protestborden in Grasrijk
De projectgroep heeft op diverse locaties in de wijk Grasrijk protestborden geplaatst met het opschrift 'Géén A2 door Grasrijk'. Hiermee wil de projectgroep nog meer aandacht vragen voor de plannen van de gemeenten Eindhoven en Veldhoven.

18 juni 2007 - Gesprek met wethouder Van Merrienboer
Op 18 juni heeft de projectgroep een overleg gehad met wethouder Van Merrienboer (Mobiliteit en Milieu, gemeente Eindhoven) om te praten over de voorgenomen rechtstreekse aansluiting van de wijk Grasrijk op de A2. Wethouder Van Merrienboer heeft benadrukt dat hij zal wachten met een advies richting Bevoegd Gezag (de ministers van VenW en VROM) totdat er een advies is afgegeven door de raadscommissie Mobiliteit, Milieu, Vastgoed en Participatie (MMVP).

17 juni 2007 - Nieuwsbrief voor alle bewoners van Grasrijk
De projectgroep heeft een nieuwsbrief in een oplage van 2000 exemplaren verspreid onder alle bewoners van Grasrijk.

12 juni 2007 - Raadsleden stellen vragen naar aanleiding van brandbrief
Tijdens de Raadsvergadering van de gemeente Eindhoven van 12 juni 2007 zijn vragen gesteld naar aanleiding van de brandbrief van de projectgroep aan ministers Cramer en Eurlings en de oproep aan het college van B&W en de raadsleden. Bekijk de uitzending of lees de transcriptie. Zie ook: verslag raadsvergadering 12 juni 2007 pagina 13 t/m 15.

8 juni 2007 - Berichtgeving in De Weekend Krant
"Wéér groot protest in Meerhoven".

5 juni 2007 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Protestacties tegen aansluiting op de A2" (editie West).

3 juni 2007 - Projectgroep stuurt brandbrief naar ministers Cramer en Eurlings
Om alle betrokken partijen te overtuigen van de voordelen van Variant Duo en de nadelen van Variant Ontvlechting heeft de projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk' een brandbrief gestuurd naar Minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en Minister Cramer (VROM). Ook het college van B&W en alle raadsleden van de gemeenten Eindhoven en Veldhoven hebben deze brief met een begeleidend schrijven ontvangen.

1 juni 2007 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Protestacties tegen aansluiting op de A2" (editie Stad).

22 mei 2007 - Gesprek met wethouder Fiers
Een delegatie van de projectgroep heeft een gesprek gehad met wethouder Fiers (Wonen en Ruimte, gemeente Eindhoven). Tijdens dat gesprek heeft de projectgroep duidelijk gemaakt wat voor impact Variant Ontvlechting zal hebben op de wijk en de voordelen van Variant Duo nog eens benadrukt.

16 mei 2007 - Projectgroep in gesprek met Rijkswaterstaat Noord-Brabant
Op 16 mei 2007 heeft de projectgroep overleg gehad met Rijkswaterstaat Noord-Brabant om de tussenresultaten van het MER te bespreken en het standpunt van de projectgroep te verduidelijken.

21 april 2007 - Berichtgeving Eindhovens Dagblad
"Bewoners: 'Meerhovendreef wordt snelweg'".

20 april 2007 - Werkbezoek wethouder Fiers
Op 20 april 2007 is mevrouw Fiers, wethouder Wonen en Ruimte van de gemeente Eindhoven, op werkbezoek geweest in de wijk Grasrijk. De projectgroep heeft tijdens dit werkbezoek de problematiek rond de Meerhovendreef onder de aandacht van de wethouder gebracht en aangegeven dat zij graag met de wethouder in dialoog wil treden.

13 maart 2007 - Oprichting projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk'
Op 13 maart 2007 is de projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk' opgericht om gezamenlijk een vuist te maken tegen de plannen van de gemeenten Eindhoven en Veldhoven en alle betrokken partijen te overtuigen van het prima alternatief.

© 2006-2011 Projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk'