Vervolgacties en komende ontwikkelingen

2011/2012 - Beroepsprocedure bij Raad van State
De projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk' heeft een rechtszaak aangespannen tegen het besluit van de minister om de Meerhovendreef rechtstreeks aan te sluiten op rijksweg N2. Hiertoe heeft de projectgroep een beroepschrift ingediend bij de Raad van State. Het beroepschrift is mede ingediend door Buurtvereniging Grashoek, Belangenvereniging Grasrijk-Oost en 1116 individuele bewoners. Op 23 augustus aanstaande wordt de kwestie 'Géén A2 door Grasrijk' behandeld tijdens een openbare zitting van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting vindt plaats in Den Haag, Kneuterdijk 22, en begint om 10.00 uur. De zaak wordt versneld behandeld omdat de Crisis en Herstelwet van kracht is. De rechterlijke uitspraak volgt zo spoedig mogelijk na de zitting. Uw financiële steun is nog steeds van harte welkom!

© 2006-2011 Projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk'